Seminari: «A través del mirall, l’estil com signatura»

de